Yeeeees – endelig reåpning av Makerspace

Endelig kan vi erklære de nye lokalene for Makerspace på Rud videregående skole for åpnet. Over flere mnd. har elever og ansatte jobbet sammen for å gjøre lokalene klare for reåpning. Et samarbeid på tvers både blant elever og ansatte har gjort dette mulig. Prosjektkoordinator Gunn Iren Jørgensen Johnsrud som er faglærer og kontaktlærer på TIF med flere skal ha mye av æren for at vi kom i mål til åpningen.

Makerspace på Rud skal være skolens felles læringsarena der elevene får utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Her skal de få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. I vårt Makerspace kombinerer vi tradisjonelle og moderne teknologi. Nærmere informasjon om hva et Makerspace er finner du på siden til Norway Makers hvor også Rud vgs. er registrert som medlem.

Vi ser frem til lekende læring i Rud’s Makerspace!

Klikk for stort bilde Kristine Krogh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klikk for stort bilde Kristine Krogh  

 Klikk for stort bilde Kristine Krogh  

 Klikk for stort bilde Kristine Krogh  

 

 Klikk for stort bilde Kristine Krogh  

 Klikk for stort bilde Kristine Krogh  

 Nærmere informasjon om Makerspace på Rud vgs. kan du få hos:

Gunn Iren Jørgensen Johnsrud – epost: gunnjo@viken.no – mobil: 930 52 530

Øyvind W. Wiksaas – epost: mailto:oyvindw@viken.no- mobil: 916 52 410

Tone F. Lundbye – epost: tonelun@viken.no – mobil: 911 56 651

Til toppen