Makerspace

Makerspace på Rud skal være skolens felles læringsarena der elevene får utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Her skal de få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. I vårt Makerspace kombinerer vi tradisjonelle og moderne teknologi. For de klasser som benytter ungomdsbedrift som metode i opplæringen kan Makerspace benyttes til å utvikle ideene og utarbeide prototyper/ferdig produkt. Nærmere informasjon om hva et Makerspace er finner du på siden til Norway Makers hvor også Rud vgs. er registrert som medlem.

Vi ser frem til lekende læring i Rud’s Makerspace! 

Åpningstider Makerspace

Mandag                kl. 08:00 – 15:30
Tirsdager              kl. 12:00 – 18:00
Onsdag                 kl. 08:00 – 15:30
Fredager               kl. 08:00 – 15:30

Presentasjonsfilm Makerspace: https://vimeo.com/561748921

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Til toppen