Helping Hand UB

Forretningsidé: Vi tilbyr nært demente og eldre mennesker et armbånd som vil hjelpe dem til å bo hjemme lenger. Det vil hjelpe de som er venner eller familie som vil ta vare på sine kjære.

 

Rud vgs ønsker å satse på entreprenørskap og innovasjon. Ungdomsbedrift (UB) bygger på prinsippet om å lære ved å gjøre. Elevene lærer å starte, drive og avvikle en ungdomsbedrift. I løpet av skoleåret får elevene bruke kunnskap fra ulike fag på en praktisk måte. Vi har mentorer fra lokalt arbeids- og næringsliv som er med som støttespillere med sin spisskompetanse, i tillegg til skolens lærere.

Klikk for stort bilde  Klikk for stort bilde 

Til toppen