INTERIM UB

Forretningside: Bærekraftig produksjon og service av elektroniske apparater og utstyr. Opprette kommunikasjon med bedrifter med tanke på lærlingplass. Oppnå godt arbeidsmiljø med hensyn på god helse.

Hvorfor velge oss?

Fordi vi er en bærekraftig ungdomsbedrift som driver med produksjon og service av elektroniske apparater / utstyr. Har et fokus på å komme ut i lærlingplass, vil da opprette kommunikasjon med godkjente lærlingsbedrifter. Som en bedrift prøver vi å oppnå godt arbeidsmiljø med hensyn på god helse blant ansatte.

Klikk for stort bilde 

Rud vgs ønsker å satse på entreprenørskap og innovasjon. Ungdomsbedrift (UB) bygger på prinsippet om å lære ved å gjøre. Elevene lærer å starte, drive og avvikle en ungdomsbedrift. I løpet av skoleåret får elevene bruke kunnskap fra ulike fag på en praktisk måte. Vi har mentorer fra lokalt arbeids- og næringsliv som er med som støttespillere med sin spisskompetanse, i tillegg til skolens lærere.

Klikk for stort bilde  

Til toppen