Lost Pods UB

Forretningsidé: Vi i Lost Pods UB ønsker å produsere et etui til AirPods med GPS og høyttaler for at de som alltid mister AirPodsene og ikke finner dem, skal få en enklere hverdag. Vårt produkt skal være miljøvennlig og rettet mot ungdommen.

 

Rud vgs ønsker å satse på entreprenørskap og innovasjon. Ungdomsbedrift (UB) bygger på prinsippet om å lære ved å gjøre. Elevene lærer å starte, drive og avvikle en ungdomsbedrift. I løpet av skoleåret får elevene bruke kunnskap fra ulike fag på en praktisk måte. Vi har mentorer fra lokalt arbeids- og næringsliv som er med som støttespillere med sin spisskompetanse, i tillegg til skolens lærere.

 

Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde 

Til toppen