Bli lærerbedrift

Det er mange fordeler ved å være lærebedrift. 

Det å være lærebedrift innebærer å ta samfunnsansvar og bidra til flere fagarbeidere for sin bransje. Norge trenger flere fagarbeidere! Det gis tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger, pga koronasituasjonen har Viken også bevilget ekstra midler til bedrifter som kan tilby nye læreplasser.  

Det er vedtatt en egen klausul i lov om offentlige anskaffelser om at man må være lærebedrift for å kunne få offentlige anbud. Flere større bedrifter foretrekker å gi oppdrag til bedrifter som har lærlinger.

Læretiden etter «hovedmodellen» er to år fulltid i bedrift etter endt Vg 2. En lur måte å rekruttere lærlinger på er å ta inn en praksiselev som går på Vg 2. Ta kontakt med arbeids- og næringslivskoordinator dersom du ønsker å ha en elev i praksis med tanke på læreplass. 

Om å være lærebedrift i Viken

Til toppen