Ungdomsbedrifter

Rud videregående skole satser på entreprenørskap og innovasjon. Ungdomsbedrift (UB) bygger på prinsippet om å lære ved å gjøre. Elevene lærer å starte, drive og avvikle en ungdomsbedrift. I løpet av ett skoleår skal elevene drive en ungdomsbedrift med ekte produkter, kunder, leverandører og penger, og de får bruke kunnskap fra ulike fag på en praktisk måte. Vi har mentorer fra lokalt arbeids- og næringsliv som er med som støttespillere med sin spisskompetanse, i tillegg til skolens lærere.

Rud videregående skole vant prisen "Beste entreprenørskapsskole i Viken 2022".

Les saken her

Se våre ungdomsbedrifter her

 

Til toppen