Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov og gjenspeiler skolens pedagogiske plattform: «Læring for livet - eleven i sentrum»​. 

Rud tilbyr disse utdanningsprogrammene: