Tilrettelagt opplæring

Skolens visjon «Læring for livet» og «eleven i sentrum» passer godt inn i avdelings målsetting for elevgruppen på tilrettelagt opplæring. Vi ønsker å gi en allsidig og praktisk opplæring som gjør de i stand til å til å bli deltakere i egne liv. Undervisningen skal differensieres for den enkelt, hvor mestring og utvikling er viktig i prosessen frem til aktive samfunnsborgere.  Elevene skal bli møtt av kompetente trygge voksne, som gir faglige utfordringer, støtte og omsorg i skolehverdagen.

Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov og hvor det foreligger en rett til spesialundervisning. Alle elever får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene blir utarbeidet av kontaktlærer og faglærer på bakgrunn av enkeltvedtak, kartlegging av elevene, samtaler med elever og foresatte og annen relevant informasjon.

Skoletilbudet blir gitt til elever med lærevansker, elever innenfor autismespektret og elever med multifunksjonshemminger.

 

Se presentasjoner fra Digital Åpen Dag.

Digitalt informasjonsmøte for foresatte og elever her

Tilrettelagt opplæring. Se presentasjonen

 Rud tilbyr disse utdanningsprogrammene: 

 

Til toppen