Yrkesfag og hockey

Rud vgs. og Jutul hockey tilbyr kombinasjonen yrkesfag og hockey.  «Rud hockey» er ett av få tilbud i Norge som tilbyr denne kombinasjonen. Tilbudet gjelder søkere til Vg1 yrkesfag fra høsten 2024. Kombinasjonen skole og muligheten til istrening gjennom skoleåret er et unikt tilbud i Norge for deg som ønsker å satse på hockey.

Fra skoleåret høsten 2024 tilbyr vi Vg1 Yrkesfag og hockey. Bildet viser hockeykamp. - Klikk for stort bilde Jutul hockey

 

Yrkesfag i kombinasjon med hockey:

  • full opplæring i valgt utdanningsprogram uten økt uketimetall
  • faget toppidrett 1 inngår i tilbudet
  • 5 timer i uken med spesialisering hockey
  • trenere med erfaring fra elitehockey
  • individuell tilrettelegging ut fra utøvers behov
  • istrening i Bærum ishall hele skoleåret, 100m til ishallen
  • klubbuavhengig tilbud
  • åpent for alle i Akershus som ønsker spesialisering hockey