Eget stipend for flyktninger

Flyktninger som ikke får introduksjonsstønad samtidig, kan få flyktningstipend i inntil tre år.

Hva er flyktningstipend?

Flyktningstipend er et eget stipend til flyktninger i grunnskole eller videregående opplæring. Flyktningstipendet innebærer at lån du ellers kunne fått fra Lånekassen, blir et stipend isteden.

Du kan ikke få flyktningstipend samtidig som du får introduksstønad.

Les mer, og se video om flyktningstipend her

Til toppen