Elever med idéer til hvordan Sandvika kan bli mer attraktiv

I flere uker har elevene ved Sandvika vgs jobbet med prosjektoppgaver om hvordan Sandvika kan bygge en sterkere og mer bærekraftig merkevare

Artikkel og bilde er i sin helhet gjengitt med tillatelse fra Sandvika.by

Bilde av elever ved Sandvika i auditorium. Foran til venstre: Andreas, Fabian, Mathias. Bak fra venstre: Erle, Mari, Madeleine, Neda, Kaja, Lone, Heddy og Linnea. Foran til høyre: Daniel - Klikk for stort bildeElever fra Sandvika. Foran til venstre: Andreas, Fabian, Mathias. Bak fra venstre: Erle, Mari, Madeleine, Neda, Kaja, Lone, Heddy og Linnea. Foran til høyre: Daniel Sandvika.by  

Elevene ved Sandvika vgs. Foran til venstre: Andreas, Fabian, Mathias. Bak fra venstre: Erle, Mari, Madeleine, Neda, Kaja, Lone, Heddy og Linnea. Foran til høyre: Daniel.

I flere uker har elevene ved Sandvika vgs jobbet med prosjektoppgaver om hvordan Sandvika kan bygge en sterkere og mer bærekraftig merkevare.
17. mars fikk representanter fra Bærum kommune, grunneiere i Sandvika og Vårt Sandvika presentert besvarelsene fra en av Sandvikas markedsføringsklasser med Tom Strømnes som faglærer.
 
Elevene leverte gode besvarelser og det er veldig interessant og nyttig å få et bedre innblikk i hvordan denne aldersgruppen tenker om Sandvika.
 
Hva savner du i Sandvika?
Som en del av oppgaven gjennomførte elevene flere markedsundersøkelser. På spørsmål om hva respondentene savner i Sandvika, svarte mange flere restauranter, spisesteder og kafeer, møteplasser med benker og mer grønt/parker med busker og trær. De yngre ønsker seg også flere utesteder. 
Storsenteret blir mye brukt av flere aldersgrupper, mens sentrum med gågaten blir besøkt av de eldre respondentene i undersøkelsene. Kadettangen, Kalvøya og Elvepromenaden ble fremhevet som viktige steder, spesielt i sommerhalvåret.
 
Fokus på bærekraft
Elevene skulle utvikle idéer til tiltak som kunne bidra til å øke Sandvikas attraktivitet.
Her kom det forslag om å etablere en frodig, botanisk hage med økologisk kafe. Et annet forslag handlet om å lage en mathall på Kadettangen etter inspirasjon fra Vulkan i Oslo.
Et tredje forslag var å omgjøre Kalvøya til en aktivitetsøy med strand rundt hele, mange ulike aktivitetstilbud og Foodtrucks sentralt plassert.
Det siste forslaget handlet om en bu eller et lokale hvor publikum kan leie utsyr og leker for en billig penge. Leien skal gjøres enkel via en app eller nettside og bua skulle plasseres i nærheten av elven og Kadettangen der utstyret skal brukes.
 
Alle besvarelsene inneholdt klimavennlige og bærekraftige løsninger. Parkering under bakken, mye grøntanlegg, lekeplasser for barn og flere sosiale møteplasser gikk igjen i oppgavene.
Elevene hadde også spennende tanker om hvordan Sandvika kan markedsføre seg bedre, spesielt mot de yngre målgruppene hvor Instagram og TikTok er relevante kanaler.

Illustrasjon av Botanisk hage med grøntareal og trær på Kadettangen - Klikk for stort bildeIllustrasjon av Botanisk hage på Kadettangen Sandvika.by/Ludenso Create  

Til toppen