Elevundersøkelsen

Hvert år gjennomføres Elevundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet

Elevundersøkelsen gir oss viktige tilbakemeldinger fra elevene både i forhold til læring og trivsel. Vi bruker elevenes tilbakemeldinger til å evaluere vår pedagogiske utviklingsplan og den er et viktig hjelpemiddel til å avdekke forhold ved læringsmiljøet som må følges opp. Undersøkelsen er anonym.

Les mer om undersøkelsen her.

Til toppen