Er du elev eller lærling med stryk eller ikke vurdering? Ta et fag på sommerskolen

Har du karakteren 1 i et fellesfag? Har du ikke vurdering i et fellesfag fra 2022 eller tidligere? Da tilbyr Viken deg gratis sommerskole i et utvalg fellesfag sommeren 2023! 

Påmelding og frister

Meld deg på sommerskolen og få mer informasjon om tilbudet

Påmeldingsfristen er onsdag 14. juni 2023. 

Velg fag og skole  

Åtte videregående skoler i Viken gjennomfører sommerskole i ulike fag. Du kan velge både kurs og skole fritt i hele fylket hvis du har karakteren 1, eller har ikke vurdering (IV) fra 2022 eller tidligere.  

For å melde deg på, må du ha folkeregistrert adresse i Viken og gå  på, eller har  gått på, en skole i Viken.  

Fellesfag med muntlig eller muntlig-praktisk eksamen skolene tilbyr opplæring i er:  

  • kroppsøving  
  • naturfag  
  • norsk  
  • engelsk  
  • historie  
  • religion og etikk  

Målet med sommerskolen er å sikre at så mange elever som mulig klarer å fullføre og bestå videregående opplæring, slik at de har et godt utgangspunkt for jobb eller videre utdanning, sier Heidi Westbye Nyhus, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken .