Foreldremøte 1.trinn 30. august

Presentasjon fra foreldremøte 30.august

Her finner du presentasjonen fra foreldremøte. (PDF, 4 MB)

Agenda

Kl. 18.00: Felles informasjon i store gymsal for alle

  • Orientering om skolen og skolehverdagen, fraværsregler, retten til et trygt og godt skolemiljø, §9a
  • Skolestartprogrammet, Makkerskap, presentasjon av avdeling for elevtjenester
  • Innlogging i VIS, timeplanen, varsler og oppfølging av fravær

Kl. 18.45: Fordeling i klasserom sammen med kontaktlærer

  • Velkommen til mitt klasserom, klassemiljø, trivsel
  • Oppfølging av fravær
  • Presentasjon av respektive programområder
  • Bruk av Teams i fagene, hvordan ser det ut
  • Foreldresamarbeid