Velkommen til skolestart


Knut Omholt-Jensen /Viken  

 Onsdag 17. august starter et nytt skoleår. Her finner du nyttig informasjon du trenger til skolestart.

Takk ja til plass i VIGO og møt opp første skoledag!

Er du ikke til stede når skolen starter opp, kan plassen din gå til en elev fra ventelisten. Er du syk eller har en annen viktig grunn til at du ikke kan møte opp, må du gi beskjed til skolen – i så god tid som mulig. 

Er det fortsatt mulig å komme inn der jeg vil?

Har du ikke fått plass på den skolen eller det utdanningsprogrammet du ønsker og står på venteliste, må du vente til du eventuelt får beskjed om at du får plass likevel. 

Timeplan første uken 

Onsdag 17.august
 

Vg1

09.00 - 09.45 Felles samling i gymsalen 

 • Velkommen til et nytt skoleår v/rektor
 • Elevråd og Faddere presenterer seg
 • Elevtjenesten presenterer seg
 • Biblioteket – ved Kristin
 • Elevene fordeles i klasser

09.45 - 11.00:  Samling i klassene med kontaktlærer  

 • Informasjon om dagen i dag og programmet for resten av denne uka: Hva vil det si å være elev på Sandvika videregående skole
 • Informasjon om VIP-makkerskap
 • Bli-kjent-aktiviteter
 • Kontaktlærer avtaler individuelle oppstartssamtaler med den enkelte elev og foresatt for dagen etter, torsdag 18.08

11.00 – 12.00: Felles lunsj i klasserommet 

 • Klassene får hver sin matkasse med brød og pålegg, og ordner i stand lunsj i klasserommet. Det er ikke behov for matpakke men ta med egen drikke

12.00 – 12.30: Rydding og oppsummering

 • Rydding etter lunsjen
 • Kort oppsummering av dagen i dag og informasjon om dagen i morgen

12.30 Skoledag slutt

Vg2

10.00  - 10.45: Felles samling i gymsalen

 • Velkommen til et nytt skoleår v/rektor
 • Elevråd og Faddere presenterer seg
 • Elevtjenesten presenterer seg
 • Klassene leses opp av kontaktlærere

10.45 – 12.15: Samling i klasserom med kontaktlærere

 • Velkommen til vg2
 • VIP-makkerskap
 • Bygge godt klassemiljø med ekstra fokus på nye elever

12.15 – 13.00: Felles lunsj i klasserommet

 • Klassene får hver sin matkasse med brød og pålegg, og ordner i stand lunsj i klasserommet. Det er ikke behov for matpakke men ta med egen drikke. 
 • Klassen rydder etter lunsj

13.00: Kontaktlærer avtaler oppstartsamtaler med den enkelte elev

Vg3

11.00 – 11.30: Felles samling i gymsalen

 • Velkommen til et nytt skoleår v/rektor
 • Elevråd og Faddere presenterer seg
 • Elevtjenesten presenterer seg
 • Klassene leses opp av kontaktlærere

11.30 – 12.30: Samling i klasserom med kontaktlærerne

 • Velkommen til vg3
 • VIP-makkerskap
 • Bygge godt klassemiljø med ekstra fokus på nye elever
 • Bokutlevering 3STA, 3STB, 3STC, 3STD og 3STE

12.30 – 13.15: Felles lunsj i klasserommet 

 • Klassene får hver sin matkasse med brød og pålegg, og ordner i stand lunsj i klasserommet. Det er ikke behov for matpakke men ta med egen drikke. 
 • Klassen rydder etter lunsj

13.15: Kontaktlærer avtaler oppstartsamtaler med den enkelte elev.

 • Bokutlevering 3STF, 3STG og 3TAA

Tilrettelagt opplæring (TO)

 • Oppstart kl. 10.00

Torsdag 18.august

Vg1

09.30 – 11.30: Samling med kontaktlærer i basisrom

 • Gjennomgang av skolens reglement
 • Gjennomgang av VIS
 • Opplæring i bruk av teams, OneNote og Office365
 • Orientering om matematikk 1P og 1T
 • Orientering om fremmedspråk

11.30 – 12.15: Lunsj i makkergrupper

 • Oppgaver skal løses underveis
 • Ta med egen mat og drikke

12.15 – 15.30: Individuelle samtaler med kontaktlærer og fotografering

 • Når du ikke har samtale, er det omvisning i skolebygget i regi av faddere

Vg2

Aktivitetsdag: folkehelse og livsmestring, fokus på godt klassemiljø

 • 08.30 – 09.00: oppmøte i klasserom med fraværsføring og orientering om dagen
 • 09.00 – 12.00: rebusløp i klasse og makkergrupper. Godt fottøy og klær etter vær
 • 12.00 – 13.00: grilling i BI-parken, alle tar med egen grillmat og drikke
 • 13.00: skoledagen slutt

Vg3

 • 09.00 – 11.00: Samling med kontaktlærere i basisrom med tema "Karriereveiledning og studieforberedelser"
 • 11.00 – 11.45: Lunsj. Ha med egen mat og drikke
 • 11.45 – 13.45: Samling med kontaktlærere i basisrom med tema "Kildebruk og studier"

Fredag 19.august

Vg1

Aktivitetsdag: folkehelse og livsmestring, fokus på godt klassemiljø

 • 08.30 – 09.00: oppmøte i klasserom med fraværsføring og orientering om dagen
 • 09.00 – 12.00: rebusløp i klasse og makkergrupper. Godt fottøy og klær etter vær
 • 12.00 – 13.00: grilling i BI-parken, alle tar med egen grillmat og drikke
 • 13.00 – 13.30: avslutning av første skoleuke med egen markering i gymsalen.

Vg2

Undervisning etter timeplanen

 • Alle klasser /grupper møter på skolen til vanlig tid i henhold til timeplanen
 • Fellesfaglærere og faglærere prioriterer fag godt iblandet Makkerskap. Et positivt og trygt klassemiljø betyr mye for hvordan elevene lærer og utvikler seg; sammen med andre og individuelt
 • Bokutlevering 
 • Fotografering nye elever

Vg3

Undervisning etter timeplanen

 • Alle klasser /grupper møter på skolen til vanlig tid i henhold til timeplanen 
 • Fellesfaglærere og faglærere prioriterer fag godt iblandet Makkerskap. Et positivt og trygt klassemiljø betyr mye for hvordan elevene lærer og utvikler seg; sammen med andre og individuelt
 • Bokutlevering 3MKA og 3MKB

Mandag 22.august

 • Bokutlevering vg1

Tilrettelagt opplæring (TO)

 • Onsdag 17 august: Skolestart kl. 10
 • Torsdag 18. august og fredag 19. august: Elevene har eget opplegg

Foreldremøter:

Foreldremøte vg1 og Tilrettelagt avdeling:

 • 24.august kl. 18.00 med tema «Velkommen som foresatt til elev på videregående skole»
 • 23.november kl. 18.00 med tema «Fagvalg vg2»

Foreldremøte vg2:

 • 23.november kl. 19.00

Klasselister og lærere

Oversikt over lærere, arbeidsrom og telefonnummer henger på vinduet på venstre side av resepsjonen

Elev-PC

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Du kan bruke din egen maskin hvis du har en god maskin fra før, eller du kan kjøpe ny. Fylkeskommunen tilbyr en gunstig avtale for kjøp av PC/Mac til elever. Du eier maskinen selv, også etter endt videregående opplæring.

Les mer om elev-PC

Glemt passord eller brukernavn

Har du har glemt passord eller brukernavn til Viken-bruker?

Glemt passord eller brukernavn

Oppsett av PC/Mac

Trenger du hjelp til installering, pålogging og tilgang til IT-systemer, for eksempel til Office 365 eller Viken-e-post?

Installering, pålogging og tilgang til IT-systemer

Fotografering og ID-kort

Som elev får du utdelt et skolebevis med bilde. Vi tar bilder av alle nye elever i konferanserommet 18-05 (ligger i enden av glassgaten mot Sandvika storsenter), egen plan kommer

Mer om skolebevis

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) er vårt skoleadministrative system. Visma InSchool vil være en stor del av skolehverdagen din. Du vil se viktig informasjon som timeplan, klassetilhørighet, kontakt- og faglærerer, fravær, anmerkninger og karakterer i VIS. Du kan også levere digitale søknader og gjennomføre fagvalg i VIS.

Les mer om Visma InSchool og se introduksjonsvideo

Skoleskyss

Trenger du skoleskyss til og fra skolen og bor i tidligere Akershus, trenger du ikke å søke. Skolekortene blir levert ut første skoledag.  Bor du i tidligere Østfold eller Buskerud, må du søke om det hvert år.

Her søker du for tidligere Østfold

Her søker du for tidligere Buskerud

Gratis lærebøker

Du får du låne de lærebøkene du trenger i forbindelse med opplæringen. Bøkene blir utlevert ved skolestart og skal leveres inn igjen før skoleslutt. Du skal behandle bøkene pent, og må erstatte bøker som blir borte eller ødelagt. 

Les reglementet for utlån av lærebøker

Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november.

Les mer om lån og stipend på Lånekassen.no

Reglement og rutiner

Lurer du på noe om fravær, ordensreglementet, eller hvilke rettigheter og plikter du har som elev i videregående skole? 

Les reglement og rutiner som gjelder for deg som elev

Parkering

Sandvika videregående skole er en byskole og har ingen parkeringsplasser til elever eller gjester. Kjører du bil kan du parkere i det runde parkeringshuset ved innkjøring til skolen. Det er Bærum kommune som drifter dette parkeringshuset.

Forsikring 

Du som elev er forsikret gjennom Viken fylkeskommune sin avtale med KLP. Forsikringen gjelder personskade, og dekker ikke personlig utstyr eller verdisaker som PC, telefoner, klokker, smykker, sykler etc.  

Rektors hilsen

Kjære flotte elever!

Vi gleder oss til skolestart og ønsker nye og gamle elever hjertelig velkommen! Vi håper dere alle ser frem til å starte skoleåret ved Sandvika og skal gjøre vårt aller beste for at dere skal få venner, føle dere trygge og oppleve læring og mestring hver dag. 

Alt godt!

Vennlig hilsen

Ann Hege Wilsbeck Jerve

Bilde av ledelsen i skolens ledelsen i glassgate, øverst fra venstre Cecilie Tone Mohr, Morten Berrefjord, Per Oliver Larsen og Knut Omholdt - Jensen. Nederst fra venstre Carina Bratli, Ann S. Michaelsen, rektor Ann Hege Wilsbeck Jerve og ass. rektor Ingvild Eriksen Rognmo - Klikk for stort bildeBilde av ledelsen øverst fra venstre Cecilie Tone Mohr, Morten Berrefjord, Per Oliver Larsen og Knut Omholdt - Jensen. Nederst fra venstre Carina Bratli, Ann S. Michaelsen, rektor Ann Hege Wilsbeck Jerve og ass. rektor Ingvild Eriksen Rognmo

 Elevtjenesten, øverst fra venstre Toril Opdal rådgiver, Idunn Nygård helsesykepleier, Rosaria, nederst fra venstre Tom Strømnes elevkontakt, Jorid H.Lundeberg rådgiver, Karianne Løkken rådgiver, Ingvild E.Rognstad leder elevtjenesten - Klikk for stort bildeElevtjenesten, øverst fra venstre Toril Opdal rådgiver, Idunn Nygård helsesykepleier, Rosaria Ginesi Ulsnæs PPT, nederst fra venstre Tom Strømnes, Jorid H.Lundeberg rådgiver, Karianne Løkken rådgiver, Ingvild E.Rognmo leder elevtjenesten. Miljøarbeider var ikke tilstede da bilde ble tatt Knut Omholt-Jensen  

 

 

Til toppen