Følg med!

«Følg med!»-prosjektet som følger elevene gjennom alle tre årene, har kick-off uka etter høstferien.

Følger du med? Hvordan følger du med? Hva følger du med på? Hvem følger med på deg?

På Sandvika vil prosjekt "Følg med!" følge deg som elev gjennom tre år. Gjennom prosjektet vil du få med deg kunnskap og erfaringer som vil få deg til å åpne sansene dine og følge med!

På Sandvika har vi et minnesmerke ved hovedinngangen vår. Det er et minnesmerke over ofre for terror og rasistisk vold. Margrethe Bøyum Kløven skulle begynt i førsteklasse i 2011, men ble drept på Utøya 22.juli. Johanne Zhangjia Ihle-Hansen skulle begynne i andreklasse 2019, men ble drept og rakk aldri skolestart.

Vi skylder dem å følge med slik at slike katastrofer ikke gjentar seg. Minnesmerkene åpner for refleksjon og brukes aktivt i undervisningen.

"Følg med" handler om å kunne orientere seg i informasjonsstrømmen, ha en smart bruk av smarttelefonen, ha kunnskap om algoritmer og kommersielle krefter. Vite hva et ekkokammer er. Forstå hvordan internett kan være en motorvei til radikalisering og hvordan antidemokratiske krefter bruker humor og memes til å rekruttere ungdom.

I løpet av skolegangen vil du merke prosjektet i form av en Kick-offuke i Vg1 og konkrete opplegg for Vg2 og Vg3, særlig i fellesfagene norsk og historie i Vg2 og historie og religion i Vg3.

Kick-off for Vg1

I Kick-offuka er hele Vg1-trinnet involvert i Følg med-prosjektet i alle fag. Uka arrangeres i samarbeid med faktasjekktjenesten Faktisk.no sin skole-avdeling Tenk. Vi undersøker hvordan feedene våre ser ut. Hva gjør algoritmene med valgene vi tar, både politisk og personlig? Med smarttelefoner og sosiale medier er vi i stor grad våre "egne redaktører". Denne uka handler det om å ta informerte valg i strømmen av informasjon som omgir oss.

Overordnet tema for uka er "Helse og livsstil" og resultatet blir til slutt en gigantisk veggavis i Glassgata og på biblioteket. Underveis får vi besøk av eksterne aktører som bidrar med foredrag og stands.  

En supergruppe med elever fra Medier- og kommunikasjon får et eget opplegg med besøk i Pressens Hus i Oslo. De gjør et dypdykk i mediestrømmen sin som presenteres for de andre elevene siste dag i prosjektet.

På Sandvika følger vi med!

Til toppen