Fra rødt til gult tiltaksnivå

Kommuneoverlegen har vedtatt at det innføres gult tiltaksnivå for de videregående skolene fom.03. mai.

 

Ulike lunsjtider for å unngå trengsel

Vg1: kl.10.45-11.15

Vg2: kl. 11.15-11.45

Vg3: kl. 11.45-12.15

Smittevern for videregående skole på «gult nivå»

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene

Bruk av munnbind

Det kan være aktuelt å bruke munnbind når

 1. det foreligger en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen
 2. det skal være gult eller rødt tiltaksnivå i skolene
 3. det skal være en situasjon der det ikke er mulig å holde anbefalt avstand til andre på skolen.
 4. elevene samles i pauser og ved ankomst til skolen

 

Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen.

 

Når bør håndvask/-desinfeksjon utføres?

 • Ved ankomst skole
 • Før og etter bruk av munnbind
 • Før måltider/mathåndtering
 • Etter toalettbesøk
 • Ved synlig skitne hender
 • Ved bytte av klasserom
 • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)
 • Etter kontakt med dyr

Kontaktreduserende tiltak

 • Håndhilsning og klemming skal unngås.
 • Hele klasser/grupper kan ha undervisning sammen
 • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.
 • Faste plasser i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper.
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.
 • Større samlinger skal unngås.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.

Forsterket renhold på utsatte områder gjelder fortsatt

 • De åpne toalettene og vaskeservanter på fellestoalettene i kjelleren rengjøres 2 ganger om dagen
 • Engangs papirhåndklær og såpe er tilgjengelig i alle klasserom og fellesområder.  
 • Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk
 • Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og andre gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig
 • Det utnevnes ordenselever i hver klasse som rengjører pulter etter avsluttet økt
 • Nettbrett, datamaskiner/tastaturer og annet utstyr som deles og brukes i undervisningen vaskes av

Våre kilder – her kan du lese mer om smittevern

Kommuneoverlegens beslutning tiltaksnivå for de videregående skolene i Bærum fra mandag 3.mai (DOCX, 83 kB)
Kommuneoverlegen i Bærum kommune
Smittevernveileder videregående skole
Utdanningsdirektoratets hjemmeside
Informasjon fra Ruter om smittevern og skoleskyss

For øvrig viser vi til følgende lenker i forhold til fravær og generell orden:

Fravær og fraværsreglement
Ordensreglementet for elever ved videregående skole i Viken
 

Til toppen