Håndtering av stress og press i hverdagen

Føler du mye press? Blir du overveldet og sliten av de mange kravene og forventningene i hverdagen?

"God" - Gruppesamlinger for å håndtere stress og press i hverdagen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en del av Veiledningssenteret i Asker og Bærum. Vi vil i januar 2022 tilby gruppesamlinger til videregående elever som opplever mye stress og press.

  • Det vil være fire samlinger, samt en oppfølgingssamling. 
  • Første samling blir tirsdag 25.januar klokka 16.30 – 18.00 på Sandvika videregående skole. De neste samlingene blir de påfølgende tirsdagene, samme tid og sted. 
  • Oppfølgingssamlingen blir tirsdag 15.mars. Samlingene er gratis, og det vil være enkel servering.  

I samlingene vil vi gjennomgå følgende: 

  • Bli oppmerksom på egne tanker, og se sammenhenger mellom tanker og følelser. 
  • Bli mer bevisst på hva som gjør at du opplever press i hverdagen. 
  • Lære mer om hvordan håndtere krav og forventninger på en hensiktsmessig måte. Konkrete strategier og verktøy.  
     

For påmelding eller spørsmål, ta kontakt med: 

Johanne Masvie, 94 22 71 67. Mail: johannemas@viken.no
Elisabeth McGuire, 92 49 47 96. Mail: elisabetmc@viken.no

Før kurset begynner vil vi ta kontakt med deg for en samtale. I løpet av samtalen vil du få høre mer om kurset samtidig som vi får muligheten til å bli litt bedre kjent med deg.  

Til toppen