Matematikkcamp 8. - 12. august 2022

Til deg som har søkt om inntak til vg1, vg2 og vg3, både gamle og nye elever, ved Sandvika videregående skoleåret 2022/2023.

Vi holder matematikkcamp  8. - 12. august

Kursets innhold

Kurset skal forberede dere på neste skoleår tilpasset den matematikken dere har valgt. Kurset vil holdes av faglærer og studenter som har god kunnskap i de ulike matematikkursene. Kurset vil legges opp med:

  • teori som gir godt grunnlag for å starte opp med det matematikkfaget som er valgt
  • bruk av GeoGebra og digitale ferdigheter tilpasset de ulike fagene
  • introduksjon i programmering i Pyton
  • oppgavetrening
  • sosialt samvær

Kurset vil gå kl. 10-14 hver dag på Sandvika videregående skole

Påmelding

Påmelding på e-post til mortenberr@viken.no. Gi beskjed om hvilket mattekurs du skal ha. Frist 15/6.

Fagansvarlig for kurset er avdelingsleder for realfag Morten Berrefjord, 472 60 865

Til toppen