Matematikkcamp 9. - 13. august 2021

Til deg som har søkt om inntak ved Sandvika videregående skole, skoleåret 2021/2022, vi holder matematikkcamp 9. - 13. august

Kurset skal forberede dere på neste skoleår tilpasset den matematikken dere har valgt. Kurset vil holdes av faglærer og studenter som har god kunnskap i de ulike matematikkursene. Kurset vil legges opp med:

  • teori som gir godt grunnlag for å starte opp med det matematikkfaget som er valgt
  • bruk av GeoGebra og digitale ferdigheter tilpasset de ulike fagene
  • introduksjon i programmering i Pyton
  • oppgavetrening
  • sosialt samvær

Kurset vil gå kl. 9-14 hver dag på Sandvika videregående skole

Påmelding på mail til mortenberr@viken.no. Gi beskjed om hvilket mattekurs du skal ha. Frist 1/8.

Fagansvarlig for kurset er avdelingsleder for realfag Morten Berrefjord, 472 60 865

Kursene kan også være aktuelle om du skal gå på en annen skole.

Til toppen