Sandvika har blitt sertifisert som en Miljøfyrtårnvirksomhet

I anledning utdelingen, inviterte Ordfører Lisbeth Hammer Krog til rådhuset i Bærum den 27.juni.

HMS ansvarlig Per Oliver Larsen mottok prisen på vegne av Sandvika videregående skole.