Utdeling av Kavliprisen 6.september 2022

Kavliprisen deles ut annethvert år og er en pris for fremragende forskning innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap

I forkant av utdelingen var det et arrangement for videregående skoler. Dette arrangementet er et samarbeid mellom Det norske videnskaps-akademi og Viken og Oslo fylkeskommuner og besto av mottakelse, lunsj og forelesninger. Arrangementet er interessant for elever med fordypning i realfag. Representanter fra det internasjonale forskingsmiljøet foreleste for elevene.

Fysikkelever fra Sandvika fikk møte prisvinnerne til inspirasjonsforedrag, før HM Kongen, Sondre Lerche og tidligere elev og astrofysikk postdoc Sondre Vik Furuseth dukket opp.

Kongen, representanter for det offisielle Norge og en rekke internasjonale forskere var tilstede under prisoverrekkelsen.

Foreleserne 

Huda Zoghbi

Huda er født i Beirut i Libanon. Hun emigrerte til familie i Texas under borgerkrigen, og har arbeidet i Texas siden. Hun arbeider med genetikk og er kanskje den ypperste i verden innen sitt fagfelt. Huda arbeider med en sjelden genetisk sykdom kalt Rett Syndrome og studerer også Alzheimers

Conny Aerts

Conny er født i Brasschaat i Belgia. Hun studerte matematikk før hun gikk over til astrofysikk. Conny studerer stjerners rotasjon og gjennom sitt arbeide har hun med stor nøyaktighet kunnet bestemme en stjernes alder. Conny arbeider også med kommunikasjon på KU Leuven og er en forkjemper for økt likestilling innen realfag.

Naomi Halas 

Naomi er født i USA. Etter å ha fullført sin doktorgrad har hun arbeidet på forskningssenter hos IBM og AT&T før hun kom til Rice University i Texas. Hennes arbeid er innen kreftforskning og egenskaper til Quantum Dots og Nanokrystaller. Naomi er en av verdens fremste eksperter innen sitt fagfelt.

Til toppen