Velkommen til skolestart

Onsdag 18. august starter et nytt skoleår. Her finner du nyttig informasjon du trenger til skolestart.

Takk ja til plass i VIGO og møt opp første skoledag

Er du ikke til stede når skolen starter opp, kan plassen din gå til en elev fra ventelisten. Er du syk, i karantene eller har en annen viktig grunn til at du ikke kan møte opp, må du gi beskjed til skolen – i så god tid som mulig. 

Er det fortsatt mulig å komme inn der jeg vil?

Har du ikke fått plass på den skolen eller det utdanningsprogrammet du ønsker og står på venteliste, må du vente til du eventuelt får beskjed om at du får plass likevel. 

Timeplan første uken 

 

Onsdag 18.august
 

Vg1

09.00 Felles samling i gymsalen 

 • Velkommen til et nytt skoleår v/rektor
 • Elevråd og Faddere
 • Elevtjenesten - presentasjon
 • Biblioteket – ved Kristin
 • Elevene fordeles i klasser

10.00   Samling i klassene med kontaktlærer  

13.00 slutt

Vg2

 10.00 Elevene møter direkte i basisrommene med kontaktlærer

13.30 Slutt

Vg3

11.00 Elevene møter direkte i basisrommene med kontaktlærer

Utdeling av bøker i Lille gymsal 

13.30 Slutt

Torsdag 19.august
 

 • Alle klasser /grupper møter på skolen til vanlig tid i henhold til timeplanen.  
 • Fellesfaglærere og faglærere prioriterer fag godt iblandet Makkerskap. Et positivt og trygt klassemiljø betyr mye for hvordan elevene lærer og utvikler seg; sammen med andre og individuelt.

Vg2: Utdeling av bøker i Lille gymsal 

Fredag 20.august

 • Alle klasser /grupper møter på skolen til vanlig tid i henhold til timeplanen.  
 • Fellesfaglærere og faglærere prioriterer fag godt iblandet Makkerskap. Et positivt og trygt klassemiljø betyr mye for hvordan elevene lærer og utvikler seg; sammen med andre og individuelt.

Vg1: 08.30 – 11.30 Utdeling av bøker i Lille gymsal 

Torsdag 26.august

 • 14.00 - 18.00 Oppstartsamtaler på Teams for alle elever. Foresatte til elever under 18 år inviteres til samtalen. Resterende samtaler må gjennomføres i løpet av uke 35.

Tilrettelagt opplæring (TO)

 • Onsdag 18 august: Skolestart kl. 10
 • Torsdag 19. august og fredag 20. august: Elevene har eget opplegg.

 

Foreldremøter

7.september vg1 og vg2 tirsdag - på skolen
7.september TO

Koronatilpasset skolestart

Nasjonale myndigheter har innført en trafikklysmodell for å ivareta smittevern. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smittevernstiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene.

Grønt nivå

Smittesituasjonen er på grønt nivå ved skolestart.

 • Ingen syke skal møte på skolen.
 • Sørg for god hygiene.
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
 • Skoleklasser og skolehverdag er organisert på vanlig måte.

Les mer om skolestart og koronasituasjonen

Klasselister og lærere

Oversikt over lærere, arbeidsrom og telefonnummer henger på vinduet på venstre side av resepsjonen

Elev-PC

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Du kan bruke din egen maskin hvis du har en god maskin fra før, eller du kan kjøpe ny. Fylkeskommunen tilbyr en gunstig avtale for kjøp av PC/Mac til elever. Du eier maskinen selv, også etter endt videregående opplæring.

Les mer om elev-PC

Glemt passord eller brukernavn

Har du har glemt passord eller brukernavn til Viken-bruker?

Glemt passord eller brukernavn

Oppsett av PC/Mac

Trenger du hjelp til installering, pålogging og tilgang til IT-systemer, for eksempel til Office 365 eller Viken-e-post?

Installering, pålogging og tilgang til IT-systemer

Fotografering og ID-kort

Som elev får du utdelt et skolebevis med bilde. Vi tar bilder av alle nye elever torsdag 2.september i konferanserommet 18-05 (ligger i enden av glassgaten mot Sandvika storsenter). Du vil få beskjed når det er din tur til å fotograferes.

Mer om skolebevis

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) er vårt skoleadministrative system. Visma InSchool vil være en stor del av skolehverdagen din. Du vil se viktig informasjon som timeplan, klassetilhørighet, kontakt- og faglærerer, fravær, anmerkninger og karakterer i VIS. Du kan også levere digitale søknader og gjennomføre fagvalg i VIS.

Les mer om Visma InSchool og se introduksjonsvideo

Skoleskyss

Trenger du skoleskyss til og fra skolen, må du søke om det hvert år hvis du bor i tidligere Østfold eller Buskerud. Bor du i tidligere Akershus, trenger du ikke å søke. Skolekortene blir levert ut første skoledag.

Gratis lærebøker

Du får du låne de lærebøkene du trenger i forbindelse med opplæringen. Bøkene blir utlevert ved skolestart og skal leveres inn igjen før skoleslutt. Du skal behandle bøkene pent, og må erstatte bøker som blir borte eller ødelagt. 

Plan for utlevering av skolebøker
Dato Klokkeslett Klasse
18.august 11.45 3TAA
18.august 12:00 3MKA og 3MKB
18.august 12:30 3STA, 3STB og 3STC
18.august 13:00 3STD og 3STE
18.august 13:15 3STF og 3STG
19.august 08:45 2BUA og 2HES
19.august 09:00 2STA
19.august 09:15 2STB
19.august 09:30 2STC
19.august 09:45 2STD
19.august 10:00 2STE
19.august 10:15 2STF
19.august 10:30 2STG
19.august 10:45 2MKA
19.august 11:00 2MKB
20. august 08:30 1HEA og 1HEB
20. august 09:00 1HEC og 1HED
20. august 09:30 1STA
20. august 09:45 1STB
20. august 10:00 1STC
20. august 10:15 1STD
20. august 10:30 1STE
20. august 10:45 1STF
20. august 11:00 1STG
20. august 11:15 1MKA
20. august 11:30 1MKB

Les reglementet for utlån av lærebøker

Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november.

Les mer om lån og stipend på Lånekassen.no

Reglement og rutiner

Lurer du på noe om fravær, ordensreglementet, eller hvilke rettigheter og plikter du har som elev i videregående skole? 

Les reglement og rutiner som gjelder for deg som elev

Parkering

Sandvika videregående skole er en byskole og har ingen parkeringsplasser til elever eller gjester. Kjører du bil kan du parkere i det runde parkeringshuset ved innkjøring til skolen. Det er Bærum kommune som drifter dette parkeringshuset.

Forsikring 

Du som elev er forsikret gjennom Viken fylkeskommune sin avtale med KLP. Forsikringen gjelder personskade, og dekker ikke personlig utstyr eller verdisaker som PC, telefoner, klokker, smykker, sykler etc.  

Rektors hilsen

Kjære flotte elever!

Vi gleder oss til skolestart og ønsker nye og gamle elever hjertelig velkommen! Vi håper dere alle ser frem til å starte skoleåret ved Sandvika og skal gjøre vårt aller beste for at dere skal få venner, føle dere trygge og oppleve læring og mestring hver dag. 

Alt godt!

Vennlig hilsen

Ann Hege Wilsbeck Jerve

Til toppen