Utlån av læremidler

I noen fag vil du få utlevert lærebok, mens i andre fag bruker vi digital lærebok. Hvis du får problemer med den digitale lisensen, ta kontakt med bibliotekaren.

Utlevering av lærebøker

Lærebøkene utleveres rett etter skolestart i Lille gymsal etter en oppsatt plan som du får av kontaktlæreren. Når du takker ja til skoleplass, signerer du også på at du kjenner til fylkets reglement for utlån av lærebøker.

Innlevering av lærebøker

Ved innlevering før sommerferien er det viktig at du leverer den samme boka som du har lånt. Det er derfor viktig at du skriver navn, klasse og skoleår i bøkene dine. Bøker som ikke er levert innen skoleslutt, blir det sendt erstatningskrav på. 

Skrivebøker

Skrivebøker må eleven kjøpe selv.


Til toppen