Morsmåleksamen

Det er mulig å erstatte opplæring i et annet fremmedspråk (tysk, fransk eller spansk) med eksamen i morsmål som for eksempel urdu, persisk eller tegnspråk

Hva er morsmålseksamen?

På studieforberedende utdanningsprogram må du ha to språkfag som fellesfag: engelsk samt et annet fremmedspråk (vanligvis tysk, fransk eller spansk). 

Det er mulig å erstatte opplæringen i et annet fremmedspråk (tysk, fransk eller spansk) med eksamen i morsmål som for eksempelvis i urdu, persisk eller tegnspråk. I noen tilfeller kan også morsmålseksamen brukes som programfag i 2. og 3. trinn, se nedenfor. 

Hvilke språk kan jeg ta morsmåleksamen i? 

Det er Utdanningsdirektoratet som avgjør hvilke språkfag du kan ta morsmåleksamen i. Her finner du oversikt over hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist. 

Eksamensform

Du må opp til både skriftlig eksamen og muntlig eksamen, og eksamen blir gjennomført på en av privatistskolene i Viken.

Hvilket nivå må jeg melde meg opp til? 

  • Hvis du fikk standpunktkarakter i fremmedspråk (tysk, fransk eller spansk) på ungdomsskolen, må du melde deg opp i minimum nivå I.  Nivå II og nivå III, kan i dette tilfellet brukes som programfag på 2. og 3. trinn. 
  • Hvis du ikke fikk standpunktkarakter i fremmedspråk på ungdomsskolen, må du melde deg opp i minimum nivå II.  Nivå III kan i dette tilfellet brukes som programfag på 3. trinn

Hadde du engelsk eller norsk fordypning på ungdomskolen 

  • Elever som hadde engelsk eller norsk fordypning på ungdomsskolen, må melde seg opp i nivå II. 
  • Underliggende nivåer blir også godkjent automatisk, men på vitnemålet føres de med karakteren FR (fritatt). Dette betyr for eksempel at hvis du går opp i og består nivå III, har du automatisk bestått nivå II og I, les mer under punkt 5.7 på Utdanningsdirektoratet.no    

Det er mulig å bruke morsmåleksamen som programfag i 2. og 3. trinn og få tilleggspoeng.

Les mer om morsmålseksamen her  

Hvordan melder jeg med opp? 

Du melder deg opp ved å avtale møte med Cecilie Mohr, eksamensansvarlig og så hjelper hun deg med å melde deg opp.

  • du kan bare melde deg opp i periodene 1.september-15.september og 15.januar til 1.februar. 
  • vi anbefaler at elever går opp til morsmåleksamen på høsten i 1.trinn og på høsten i 2.trinn.
  • hvis morsmåleksamen skal brukes som et programfag i 2. og 3 trinn, må du også fylle ut skjemaet som heter Søknad om status som deltidselev   (DOCX, 59 kB)

NB! Det er ikke mulig å bytte ut et programfag i 2.trinn som du allerede har fått standpunktkarakter i med morsmåleksamen. 

Hva koster det?

Det er gratis å gå opp til morsmåleksamen én gang, og du får ikke melde deg opp i et lavere nivå enn du trenger for å få vitnemål. Du kan ikke gå opp til eksamen om våren dersom det er fare for at morsmåleksamen kan kollidere med eksamensavviklingen din i skolens regi.