Skjema og søknader

Felles skjema for videregående opplæring i Viken fylkeskommune

Gå til felles skjema

Lokale skjema

Søknader som skal føres av elev i VismaInSchool: 

Dokumentere fravær

 • Egenmelding for elever over 18 år som dokumenterer fravær ved sykdom
 • Melding fra foresatte for elever under 18 år som dokumenterer fravær ved sykdom  

Fremtidig fravær

 • Husk dokumentasjon
 • Gå på fravær
 • velg fanen "fremtidig fravær"
 • legg inn fraværet
 • varsle kontaktlærere

Fritak

 • Husk dokumentasjon
 • Søknad om fritak for kroppsøving, sidemål og tidligere beståtte fag gjøres i VismaInSchool under "Mine søknader", "Opprett fritak til høyre"

Særskilt tilrettelegging

 • Husk dokumentasjon
 • Søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen gjøres i VismaInSchool under "Mine søknader", "Handlinger", "Søknad om tilrettelegging"

Dokumentert og udokumentert fravær, les mer her

Søknader som ikke skal føres av elev i VismaInSchool

Søknad om å få karakter i fag med 10% standpunkt eller halvårsvurdering (DOCX, 17 kB)

 • Skjemaet leveres til rektor

Søknad om forhåndsvarsel og samtykke til vedtak om særskilt språkopplæring (PDF, 395 kB)

 • Skjemaet leveres til rådgiver

Søknad om samtykke til å utveksle taushetsbelagte opplysninger (DOCX, 37 kB)

 • Skjemaet leveres til rådgiver

Søknad om fratrekk av fravær (DOCX, 39 kB)

 • Skjemaet leveres i resepsjonen

Søknad om status som deltidselev (DOCX, 33 kB)

 • Skjemaet leveres til rådgiver

Søknad om forhåndsgodkjenning av fravær (DOCX, 33 kB)

 • Skjema leveres kontaktlærer 

Fagvalg

Fagvalg foregår i Teams de siste 2 ukene i januar. Informasjon om fagvalg finner du i elev-teamet under kanalen fagvalg