Elevrådet og allmøte

Elevråd og allmøter kan uttale seg og gi råd i alle saker som gjelder skolen, og skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og interessene til elevene.

Elevrådsledelsen fra våren 2021. Fra venstre Camilla Jonsdatter Warset, Vegard Kyrkjedelen Hovland, Adrian Ballari Nergård og Kristine Jægersborg-Tangen - Klikk for stort bildeElevrådsledelsen fra våren 2021. Fra venstre Camilla Jonsdatter Warset, Vegard Kyrkjedelen Hovland, Adrian Ballari Nergård og Kristine Jægersborg-Tangen Fredrik Høgvold  

Uke 39 agenda elevrådsmøte 29.09.21

Referat fra elevrådsmøte 29.09.2021 (PDF, 81 kB)

Ønsker velkommen

Presenterer ledelsen

 • Beskriver hvem ledelsen er og vårt arbeide

Rektor Ann Hege snakker

 • elevmedvirkning 

Presentere elevrådsarbeid og oppgaver til tillitsvalgte

 • gå gjennom komiteene
 • representere klassen sin
 • basistimen
 • hvordan kommunisere med elever
 • messenger grupper
 • fb - grupper

Fremtidig elevrådsarbeid

 • seminar
 • møte varsles på teams (er alle med?)

Ulike saker 

 • kantine
 • verdens dag for psykisk helse

Elevråd

 • Elevrådet skal være sammensatt av minst ett medlem for hver tjuende elev.
 • Allmøte er et forum for medbestemmelse for alle elever ved skolen. Elevrådet er bundet av vedtak i allmøtet.

Medlemmer i elevrådsledelsen

Trinnrepresentanter elevråd

 • Trinnrepresentant 1.trinn: William Olai Roll
 • Trinnrepresentant 2.trinn: Sigurd Harald Siebke Branæs
 • Trinnrepresentant 3.trinn: Gea Rossavik-Grande

EO (elevorganisasjon)-representant

 • Julian Svinningen

Elevrådets representanter i SU/SMU

Representanter: 

 • Ibrahim Bin Ihab Timraz
 • Vilde Sofia Flood Aars-Rynning
 • Christoffer Rodriguez-Tøråsen
 • Frida Lyche Oppegaard Haavik

Varaer:

 • Gea Rossavik-Grande
 • Julian Svinningen
 • Liv Elisabeth Aars-Rynning
 • Brage Jostein Rosfjord Eggesbø

Kontakt

Har du noe du vil ta opp? Kontakt elevrådsleder.

Plan for elevrådets møter

Kommer

Sakslister og møtereferater

Kommer

Retningslinjer og støttemateriell elevråd og allmøte


Elevrådledelsen Sjur Vidje Sandvika vgs  

Til toppen