Rektor og skolens ledelse

Rektor Ann Hege Wilsbeck Jerve - Klikk for stort bilde 

Rektor

Ann Hege Wilsbeck Jerve 
e-post:annjer@viken.no
Tlf.: 92 88 42 01

 • Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor Pål Kristensen - Klikk for stort bilde 

Assisterende rektor

Pål Kristensen
e-post:palkr@viken.no
Tlf.: 97 41 32 40

 • rektors stedfortreder 
 • avdelingsleder for kroppsøving

Avdelingsledere

Avdelingsleder Ann Sørum Michaelsen - Klikk for stort bilde   

Ann Sørum Michaelsen

e-post: annmi@viken.no
tlf.: 97 08 78 79

 • avdelingsleder for engelsk - og fremmedspråk
 • trinnleder for vg1

Avdelingsleder Carina A.H. Bratli - Klikk for stort bilde 

Carina Anette Hertz Bratli

e-post: carinab@viken.no
Tlf.: 90 74 79 45

 • avdelingsleder for samfunns - og økonomifag
 • trinnleder for vg2

 

Avdelingsleder Knut Omholt-Jensen - Klikk for stort bilde  

Knut Omholt-Jensen

e-post: knuto@viken.no
Tlf.: 99 61 72 93

 • avdelingsleder for administrasjon og drift
 • avdelingsleder for medier og kommunikasjon

  Avdelingsleder Morten Berrefjord - Klikk for stort bilde 

Morten Berrefjord

e-post: mortenberr@viken.no
Tlf.: 47 26 08 65

 • avdelingsleder for realfagsseksjonen
 • trinnleder for vg3

Avdelingsleder Per Oliver Larsen - Klikk for stort bilde 

Per Oliver Larsen

e-post: perla@viken.no
Tlf.: 95 20 08 97

 • avdelingsleder for tilrettelagt opplæring (TO)

Avdelingsleder Tone Cecilie Mohr - Klikk for stort bilde 

Tone Cecilie Mohr

e-post: ceciliemo@viken.no
Tlf.: 41 64 90 84

 • avdelingsleder for norskseksjonen
 • avdelingsleder for helse - og oppvekstfag
Til toppen