Tilrettelagt opplæring

På Sandvika videregående skole tilbyr vi tilrettelagt opplæring i mindre grupper

Individuell opplæringsplan (IOP)

Alle elever med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP).
Disse planene blir utarbeidet av faglærer og kontaktlærer på bakgrunn av enkeltvedtak,
kartlegging av elevene, samtaler med eleven og eventuelt foresatte og annen relevant
informasjon.

Felles- og programfag

Elevene får opplæring i fellesfag og programfag. TO på Sandvika tilbyr ikke rene
utdanningsprogram, men programfagene tilpasses den enkelte elev i en kombinasjon av fag fra
helse- og oppvekst, medier og kommunikasjon og studiespesialiserende.