• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om kandidaten

Skjemautfylling

Søknad om tilskudd til lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Informasjon

Dette skjema skal brukes av bedrifter/opplæringskontor som søker om ekstra tilskudd, til ekstra personallressurs, for å følge opp lærlinger og lærekandidater under 25 år.

Kriteriet er at lærlingen/lærekandidaten må ha

 • særskilte behov (f.eks. tettere oppfølging og veiledning og tid til repetisjoner)
 • svake norskferdigheter og kort botid i landet

Før dere kan søke, må lærekontrakt/opplæringskontrakt være godkjent. Behovene til kandidaten må være dokumentert, og dokumentasjonen må legges ved i søknaden.

 • Det er mulig å søke om mellom 1-6 timer i uka.
 • Det kan søkes om ett år frem i tid og ett år tilbake i tid.
 • Det er kun mulig å søke om ett år av gangen.
 • Lærekontrakten/oppplæringskontrakten må være aktiv.
 • Sakkyndigvurdering, legeerklæring eller dokumentasjon fra folkeregisteret legges ved søknaden.

Ett år tilsvarer 47 uker (5 uker ferie er da trukket fra årets 52 uker)

Søknadsfrist:
Første halvår 1. juni
Andre halvår 1. desember

Om lærlingen/lærekandidaten

/


Hva er behovet til lærlingen/lærekandidaten
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader