Elevundersøkelsen 2021

Elevundersøkelsen gjennomføres i uke 46 - 15.11-19.11. 

Elevundersøkelsen Pixabay  

Lenke til pålogging på elevundersøkelsen

Hva er elevundersøkelsen? 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Når gjennomføres elevundersøkelsen?

På Skedsmo videregående skole gjennomføres elevundersøkelsen i uke 46, 15.11-19.11. 

Hvordan brukes resultatene?

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Les mer om elevundersøkelsen (Udir)

Til toppen