Elevundersøkelsen 2023

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

På Skedsmo videregående skole gjennomføres undersøkelsen i 2023 mellom mandag 13. november og fredag 24. november.

Til foresatte: Les mer om elevundersøkelsen (Udir) - information in more languages 

Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål. Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Det er svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene i Elevundersøkelsen blir lagret og brukt på riktig måte. Svarene fra Elevundersøkelsen blir lagret så lenge det er nødvendig, og kan bli brukt til forskning og statistikk og kan lagres i arkiv. 
Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

I år kan elvene svare på mobiletelefonen 

Personvern har alltid vært viktig i elevundersøkelsen, og i år er kravene til beskyttelse av dataene ytterligere skjerpet.

Flere elever har gitt tilbakemelding om at de ønsker mulighet til å svare på undersøkelsen på mobiltelefon fordi det oppleves som tryggere å bruke en liten skjerm med tanke på personvern. Derfor kan elevene i år velge om de vil svare på undersøkelsen på mobiltelefon eller datamaskin.

Logg inn for å gjennomføre elevundersøkelsen