Gult nivå

Det har den siste tiden vært en del smittetilfeller her hos oss. Pga smitten gjennomføres det massetesting på Vg1 og Vg2. Kommuneoverlegen har besluttet å sette oss på gult tiltaksnivå fram til høstferien.

Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock  

Her er en oppsummering av de viktigste tiltakene vi gjør på gult nivå:

  • Både ansatte og elever skal holde seg hjemme ved symptomer
  • God hånd- og hostehygiene og unngå fysisk kontakt
  • Hele klasser har undervisning sammen etter timeplanen, og alle elevene skal være tilstede på skolen
  • Det skal utarbeides klassekart, og i timer der elever fra ulike klasser blandes, skal elevene sitte klassevis i klasserommet
  • Elevene spiser i sine egne klasserom!
  • Det blir færre plasser i kantina og biblioteket. Det er bare klasser med fritime eller som er i spesialrom før lunsj som kan sitte her
  • Elevene skal bruke dedikerte inn/og utganger på skolen pr. klasse (oversikt legges i Teams). Bruk inn/utgang som er nærmest det klasserommet du skal til.
  • Kroppsøving gjennomføres etter egen plan
  • Vi oppfordrer til en meters avstand
  • Trenger du hjelp fra elevtjeneste, bibliotek, ledelse osv. må du sende en melding i Teams

Covid-19 - slik følger vi opp situasjonen

Til toppen