Si din mening - Elevundersøkelsen 2022

Elevundersøkelsen gjennomføres i uke 47, 21. til 25. november. 

Elevundersøkelsen Pixabay

Pålogging på elevundersøkelsen

Hva er elevundersøkelsen? 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Når gjennomføres elevundersøkelsen?

På Skedsmo videregående skole gjennomføres elevundersøkelsen i uke 47, 21. til 25. november. Det settes av tid på skolen til å gjennomføre undersøkelser, og alle elever får ytterligere informasjon (blant annet brukernavn) av sin kontaktlærer.

Hvordan brukes resultatene?

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen

Information for parents about the Pupil Survey

Elevundersøkelsen – informasjon til elever

Til toppen