Tiltak etter streiken

På Skedsmo jobber vi nå med å få på plass kompenserende tiltak etter streiken for å sørge for at vi på best mulig måte kan bøte på konsekvensene etter streiken. 

Lærer hjelper tre elever - Klikk for stort bildeLærer hjelper tre elever Christian Berset/Studio CB

Rammer for tiltak


De streikerammede skolene har fått noen rammer fra Kunnskapsdepartementet og Viken rundt dette, og skolen skal sette inn målrettede tiltak for våre elever, uten at vi skal ta igjen de timene som har bortfalt på grunn av streik.

Tiltak på Skedsmo


Tiltak som vi fortløpende vurderer å sette inn: 

  • Utvidet leksehjelp/arbeidstimer innenfor skoletiden: Her satser vi på oppstart i løpet av uke 44. I utgangspunktet vil vi bruke midttime og aktivitetstime til dette, men det kan også bli bruk av møtetiden fra kl. 14 på onsdager fremover. Her vil vi rullere fag, og alle elever med behov er hjertelig velkomne. Informasjon om fag, tid og sted vil legges ut i Teams fortløpende. 
  • Intensivkurs for elever med særskilt norskopplæring: Oppstart er her på trappene, og den enkelte elev vil få informasjon direkte.
  • Eksamensrettede kurs våren 2023: Planlegging starter nå, og så kommer vi tilbake til gjennomføring.  
  • Mulig tolærersystem eller deling av klasser/grupper der det er stort faglig sprik: Dette er et tiltak vi vurderer i tråd med elevenes behov.
  • Individuell ekstraundervisning for enkeltelever eller i mindre grupper: Dette er et tiltak vi vurderer i tråd med elevenes behov. 

Elevenes behov i fokus


Skolen vil sette inn ulike tiltak gjennom skoleåret, og det er elevenes behov som vil være avgjørende. Det er viktig å huske på at elever/grupper/klasser ble rammet av streiken i ulik grad. Elever og lærere må derfor jobbe sammen for å finne ut av hvordan man jobber i undervisningen fremover, og også for å finne ut om det er behov for ekstra tiltak i samarbeid med ledelsen på skolen.
 

Til toppen