Har du behov for tilrettelegging til eksamen?

Søknadsfristen er 1. november. 

Hvis du har nedsatt funksjonsevne, sykdom, skade eller allergi som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette. Du søker om tilrettelegging under Mine søknader i Visma InSchool. Du finner informasjonen du trenger her: Har du behov for tilrettelegging til eksamen?