Informasjon fra foresattmøte Vg1 Studiespesialisering

Her finner foresatte informasjon som ble presentert på foresattmøtet 06/09/23.

Viken-illustrasjon: teams-møter. Mange folk og pc-er og en skjerm på veggen.  - Klikk for stort bilde Melkeveien

Takk for oppmøte på foresattmøtet. Her er informasjon, både til dere som var til stede og dere som ikke hadde mulighet.

Vår viktigste oppgave er: 

  • å forberede elevene våre på videre studier og yrkesliv​
  • å bidra til at elevene våre blir ansvarlige borgere​
  • å bidra til at elevene engasjerer seg – både faglig og sosialt 

Nyttige lenker

Utdanningstilbudet på studiespesialisering

Nyttig informasjon for elever og foresatte

Informasjon om skoleadministrativt system Visma InSchool 

Informasjon om teamet rundt eleven og trygt og godt skolemiljø 

Mulighet for vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse - elevene har fått sms med informasjon.

Skolerute - obs eksamen kan pågå fram til siste skoledag 21. juni

Fravær

Gi alltid beskjed til kontaktlærer hvis du er borte fra skolen. Dokumentasjon skal leveres så snart som mulig etter fraværet. Elevene må kontinuerlig holde seg oppdatert på sitt fravær i Visma InSchool. Foresatte får varsel gjennom Digipost hvis fraværet er bekymringsfullt.  

Hovedregelen er at alt fravær (dokumentert eller udokumentert) skal føres på vitnemålet og kompetansebeviset. ​

Eleven kan kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Dette må søkes om i Visma In School. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Og det kan kun søkes om fratrekk fra om med 4. dag.​ Det fins unntak, se utfyllende informasjon. 

Dersom det er mulig, skal elevene legge frem dokumentasjon på fraværet på forhånd.

Utfyllende informasjon om fravær og fraværsregler

Fagvalg - neste foresattmøte

Møte for foresatte om fagvalg for Vg2: 22. november kl 18:00 i kantina.