Klagebehandling våren 2020

Informasjon om hvordan du kan klage på karakterer og klagefrister.

Tavle - Klikk for stort bilde George Becker  

Publisering av karakterer og klagefrister

Vg3 ST, Vg3/Vg4 Påbygg og Vg2/Vg3 YF

  • 11. juni: Publisering av karakterer til elever
  • 15. juni kl. 12.: Hurtigklagefrist på standpunkt for elever (gjelder Vg3 ST, Påbygg, Vg3YF og Vg2 YF elever)
  • 21. juni: Ordinær klagefrist på standpunkt for elever

Vg1 ST og Vg2 ST fellesfag, Vg1 YF

  • 19. juni: Publisering av karakterer til elever
  • 29. juni: Ordinær klagefrist på standpunkt for elever

Slik går du frem for å klage

Klagen må være fylt inn på klageskjema og undertegnet, helst skrevet på PC og datert.

Klagen kan sendes per e-post (scannet - husk underskrift) til skedsmos postmottak ved assisterende rektor eller leveres til resepsjonen på skolen.

Privatister og praksiskandidater sender klagen til den skolen der eksamen ble avholdt.

Hvis du klager på standpunktkarakter skal klagen begrunnes.

Informasjon fra Viken om hvordan du klager på standpunktkarakter

Til toppen