Massetesting av alle elever på Vg1 og Vg2

Grunnet økende smitte på Skedsmo vgs har kommuneoverlegen bestemt at alle elever på ordinære grupper på Vg1 og Vg2 skal teste seg jevnlig. Målet er å begrense smittespredningen på skolen. 

Hender med latexhansker håndterer koronaprøve i reagensrør - Klikk for stort bilde Unsplash/Mufid Majnun  

Hvem skal teste seg?

Alle elever i ordinære klasser på Vg1 og Vg2, også de som ikke er i et testløp allerede. Elever ved andre trinn som allerede er i et testløp fortsetter på testløpene sine. Alle som er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 sykdom de siste 12 månedene trenger ikke å være med i massetestingen. Selv om det er massetesting så betyr det ikke at du skal møte opp på skolen med symptomer. Alle som har symptomer skal holde seg hjemme og bestille test på sitt lokale testsenter, selv om de dagen før eller for noen dager siden testet negativt på hurtigtesten. Alle som ikke har symptomer, er syke eller i karantene skal møte opp på skolen som vanlig. 

Hvordan blir testingen gjennomført

Skolen deler ut selvtester til hjemmetesting. Testene skal være enkle å ta. Det er viktig at det er kun elevene selv som benytter seg av selvtestene, de skal ikke deles ut til venner eller familie og de skal kun tas mandag og torsdag. Det er viktig at alle følger dette. 

Bruksanvisning på test

Hva skjer hvis jeg tester positiv på selvtesten hjemme

Da skal du isolere deg og bestille ny test på testsenteret. Du skal ikke møte opp på skolen. Hvis den nye testen på testsenteret er positiv, blir du værende i isolasjon og du blir kontaktet av smittesporingsteamet i kommunen du bor i. Hvis den nye testen er negativ, er du ikke lenger i isolasjon og kan fortsette å delta i massetestingen på skolen.

Hva jeg gjør jeg hvis jeg får symptomer

Hvis du har nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19, bør du teste deg. Selv ved svak mistanke om at du kan være smittet med covid-19, bør du teste deg. Du skal holde deg hjemme til du har fått svar. Ikke gå på jobb eller skole. Ikke ta offentlig transport eller oppsøk offentlige steder. Hold god avstand til andre, også hustandsmedlemmer. Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand. Det vil si at du føler deg frisk og er feberfri. Du kan ha enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Ved positiv test skal du i isolasjon.

Hvorfor er det nødvendig med jevnlig massetesting

Ved store utbrudd og uoversiktlige situasjoner kan det i en periode være hensiktsmessig med jevnlig testing av elevgrupper, i stedet for å håndtere mange forskjellige individuelle testløp i test-for-karantene regimet. Dette vil kunne bidra til å kontrollere smitteutbrudd på en effektiv måte uten å måtte innføre kraftige tiltak som blant annet hjemmeskole. Det kan også oppdage skjult smitte og målet er å begrense smittespredningen på skolen. Smittesporing av nærkontakter på skolen som deltar i den jevnlige testingen er ikke nødvendig. Etter at en person har testet positivt, blir det kun smittesporing av husstandsmedlemmer og husstands lignende nærkontakter.

Informasjonsskriv fra kommuneoverlegen:

Informasjon til Vg1

Informasjon til Vg2

Til toppen