RØRE-prosjekt og undersøkelsen "Min livsstil - Helse og livsmestring"

Skedsmo er med på RØRE-prosjektet og skal gjennomføre undersøkelsen "Min livsstil - Helse og livsmestring" blant elevene. 

Logo: Min livsstil. Folkehelse og livsmestring.  - Klikk for stort bilde Ranveig Karlsen

Hva er RØRE-prosjektet?

RØRE-prosjektet er et folkehelse- og utviklingsprosjekt i skolen. Viken fylkeskommune har fått 40,5 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til arbeidet med RØRE. Prosjektet går ut skoleåret 2024. 

Bevegelse, kosthold og søvn er grunnleggende forutsetninger for å kunne lære. En elev som har sovet dårlig, ikke spist og vært inaktiv lærer også mindre. Vi vet at ikke alle elever har dekket disse grunnleggende behovene. Derfor vil vi jobbe med folkehelse på en arena der vi treffer alle, uavhengig av sosial bakgrunn.

Folkehelse og livsmestring

I Stortingsmelding 28-2016; «En fornyelse av Kunnskapsløftet», er Folkehelse og Livsmestring et av de tre nye prioriterte fagområdene. Det står i meldingen: - Gode helsevalg er en del av å meste livet, og kunnskap om fysisk og psykisk helse og konsekvenser av livsstil har stor betydning. Utvikling av kunnskap, ferdigheter og holdninger er viktig for å mestre sitt eget liv.

Undersøkelsen «Min Livsstil - Helse og livsmestring»

Til elever

Skedsmo videregående skole inviterer deg til å delta i en kartlegging av egen helse og livsstil. Hensikten er å gi deg kunnskap og bevissthet om egne vaner og valg. I denne undersøkelsen kan du svare på om hvilke vaner du har som er bra for din livsstil og helse. Du får også tips om hva du bør gjøre for å bevare god helse eller bedre helsen din. 

Du skal svare på 22 spørsmål om blant annet kosthold, søvn, aktivitet og livsmestring. Det tar 15-20 minutter å besvare spørsmålene. 
Når du har fullført undersøkelsen, får du din personlige rapport basert på dine svar. Svarene viser hva du gjør som er bra for din helse, og råd om forbedringer der det er nødvendig. 

Rapporten er personlig. Den kan du lagre, printe ut eller sende til deg selv på e-post. Ingen andre får se din egen rapport, om ikke du velger å dele den med noen. 

Skolen vil få informasjon om skolens eller klassens resultater, men de kan ikke se hva du har svart. For å komme i gang med kartleggingen av din egen helse, er det bare å skrive inn passordet ditt i rute. Bruk god tid og svar så ærlig og riktig som mulig.

Til foresatte

Foresatte som ikke samtykker til at deres barn skal delta i undersøkelsen må fylle ut skjema, Til foresatte som ikke samtykker til undersøkelsen "Min livsstil - Helse og livsmestring". Svarfrist er mandag 30. januar. 

Til toppen