Spørreundersøkelse om kantina

Formålet med denne spørreundersøkelsen er at skolen som driver av kantina ønsker å innhente informasjon om kundene sine, samt å gi informasjon om kantinedriften. 

Frukt, yogurt og drikke i glassdisk - Klikk for stort bilde Erland Normann Høglund

Ved å svare på undersøkelsen får dere bedre innblikk i hvordan vi driver kantina fra dag til dag, og dere får delt tanker og meninger knyttet til kantina. Undersøkelsen er anonym, men dersom dere ønsker å være med i trekningen av gavekort må dere skrive inn navn og klasse på siste spørsmål. Undersøkelsen ligger ute i uke 42, svarfrist er fredag 20. oktober kl 15:30. Takk for at dere deltar! 

Svar på undersøkelsen vil hjelpe skolen å gi elevene et så godt kantinetilbud som mulig. 

Lenke til undersøkelsen