UngVold 2023 - spørreundersøkelse

I løpet av uke seks skal alle elever ved Skedsmo videregående skole få mulighet for å delta i undersøkelsen UngVold 2023. 

Vintervei mellom trær - Klikk for stort bilde Unsplash, Lucas George Wendt

Informasjon fra OsloMet: UngVold 2023 (OsloMet). Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Kontaktlærer setter av tid til å gjennomføre undersøkelsen i klassen, og gir ytterligere informasjon til elevene.  
 

Til toppen