Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

22. og 23. september tilbyr helsesykepleierne vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse her på Skedsmo. Du må melde deg på senest 7. september for å få vaksine. 

Hånd som klargjør en vaksine - Klikk for stort bilde Mufid Majnun/Unsplash  

Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)? 

Sykdommen skyldes meningokokkbakterier. Det finnes ulike typer sykdomsfremkallende meningokokkbakterier. De kalles A, C, W, Y og B. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å vite om de. Få av disse blir syke, men de kan smitte andre. Hos enkelte smittede kommer bakteriene over i blodet. Derfra kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet (blodforgiftning) og skade viktige organer. Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 % av de som får sykdommen dør. 

Hvorfor er ungdom spesielt utsatt? 

Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre. En forklaring kan være at de er mer utsatt for smitte på grunn av tett samvær med andre, festing med høyt alkoholforbruk og lite søvn. Siden sykdommen utvikler seg raskt er det svært viktig å komme tidlig til sykehusbehandling. Fyllesyke, utmattelse og meningokokksykdom kan likne på hverandre. Ta ansvar for hverandre dersom du tror at noen av vennene dine kan være syke, særlig hvis de er «sløve» (har redusert bevissthet). 

Hvordan kan man beskytte seg? 

Risikoen for å utvikle meningokokksykdom er lavere hvis du ikke deler flasker og glass med andre, får nok søvn, har et lavt alkoholforbruk og unngår røyking eller passiv røyking. Det er også mulig å vaksinere seg. Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom på videregående skole vurderer å vaksinere seg mot meningokokk A+C+W+Y-sykdom (med en-dose vaksinen Menveo eller Nimenrix). De siste fem årene har det vært 22 sykdomstilfeller som kunne vært forebygget med slik vaksine i denne aldersgruppen. Det finnes en vaksine som beskytter mot meningokokk B-sykdom (Bexsero). Forekomsten av meningokokk B-sykdom er for tiden lav og vaksinen er for tiden ikke tilgjengelig i Norge. 

Når bør eventuell vaksine tas? 

Etter vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. Ungdom som vil vaksinere seg før russefeiringen anbefales å vaksinere seg i god tid før feiringen begynner. Beskyttelsen varer i flere år slik at vaksinasjon tidlig i videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden. Som ved annen vaksinasjon kan disse vaksinene gi bivirkninger hos noen. De vanligste bivirkningene er rødhet og ømhet på stikkstedet og uvelfølelse med hodepine eller kvalme. 

Hva koster vaksinen og hvor kan du få den? 

Vaksinen betales av den enkelte. Skolehelsetjenesten i de videregående skolene i Lillestrøm kommune tilbyr å sette vaksinen 22. og 23. September 2022. Man trenger bare en dose, så hvis du har tatt den tidligere på videregående, holder det.  Mer informasjon finner dere på www.fhi.no/vaksine og har du spørsmål ta kontakt med helsesykepleier. Er du under 16 år, må en foresatt samtykke til vaksinering og bes om å kontakte skolehelsetjenesten ved den enkelte skole ved å ringe eller sende sms til helsesykepleier. 

Har du spørsmål ta kontakt med helsesykepleier. 

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier Åshild 94844127

Helsesykepleier Linda 96948850

Påmeldingsskjema OBS! Fristen er 7. september! 

Til toppen