Bestille vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis for årets avgangselever Vg2 YF, Vg3 YF, Vg3 SSP og påbygg til generell studiekompetanse blir skrevet ut og sendt i posten fra ca. 23.06.

Elever som mottar vitnemål får normalt en elektronisk kopi av vitnemålet på Samordna opptak(SO) sine søkesider innen 1. juli. Sjekk om det ligger der. Hvis ikke må eleven selv laste det opp til SO. Kompetansebevis blir IKKE lastet opp hos Samordna opptak.

Har du kompetansebevis eller et vitnemål av eldre dato, må du laste opp et bilde eller PDF av kompetansebeviset/vitnemålet ditt i søknaden på Samordna opptak.

Elever på Ikke-fullført årstrinn (Vg1 og Vg2 SSP og Vg1 Yrkesfag) vil ikke få tilsendt dokumentasjon før ved avsluttet utdanningsløp, men dersom man ønsker det kan man be om å få en utskrift av sitt kompetansebevis.

Trenger du kopi av vitnemål/kompetansebevis?

Normalt skrives det ut kun ett vitnemål/kompetansebevis etter fullført utdanning. Ta derfor godt vare på dokumentet når du mottar det. Alle privatister og tidligere elever som ønsker å bestille nytt vitnemål og/eller kompetansebevis må bestille ved å sende e-post til studieleder Rune Oskarsen. Dette kan være fordi du har mistet din dokumentasjon, har forbedret karakterer eller tatt nye fag som privatist, eller ønsker en engelsk oversettelse av tidligere dokumentasjon. 

Din e-post må da inneholde fullt navn, adresse, postnummer, poststed, fødselsnummer, telefonnummer, hvilke år du var elev (alle år må oppgis), samt hvilket utdanningsprogram/studieretning. Du må også oppgi hvilke(t) fag du ønsker inn på vitnemålet og eventuelt hvilke(t) fag du vil bytte ut. Vi kan ikke utstede nytt vitnemål/kompetansebevis/oversettelse til deg med mindre alle opplysningene blir gitt.

Frist for å bestille dokumentasjon

FRIST for å bestille dokumentasjon er 24. juni, for å motta denne innen 1. juli. Privatister som har eksamensresultat fra andre fylker enn Viken kan måtte fremvise kompetansebevis fra privatistskolen som gyldig dokumentasjon før nytt vitnemål kan utstedes.

Dokumentasjon som bestilles etter 1. juli kan vi ikke garantere blir saksbehandlet før 1. august.

Til toppen