Elevtjenesten

Elevtjenesten ved Skedsmo videregående skole jobber for et godt skolemiljø og er tilgjengelige for alle elever. Ta kontakt hvis du ønsker å ta en prat.

Hva gjør elevtjenesten?

De jobber for et godt og trygt skolemiljø for alle elever. Målet er at alle elever skal trives og ha en god skolehverdag. Dette gjør de ved å være synlig i skolemiljøet og ved å være lett tilgjengelige for alle på skolen. 

Hva kan du snakke med dem om?

Har du bekymringer selv, eller bekymrer du deg for andre? Mangler du motivasjon? Av og til kan det være godt å snakke med noen om det som ikke er helt greit, og som påvirker hverdagen og skolegangen. Du kan også gå til dem bare for å slå av en prat, eller for å få litt ro. 

De har taushetsplikt.  

Om du trenger hjelp ut over det vi kan gi på skolen, vil de gi deg råd, eventuelt hjelp om hvem du kan oppsøke eller bli henvist til.

Hvem er elevtjenesten?

  • Sosialpedagogisk rådgiver Espen har hovedansvaret for å drive et holdningsskapende arbeid på skolen når det gjelder rus, vold og mobbing. 
  • Miljøveilederne våre skal sammen med de andre ansatte og elevene jobbe for at vi har et trygt og godt skolemiljø. Miljøveilederne har ansvar for ulike aktiviteter på skolen blant annet i samarbeid med elevrådet. Det er viktig for oss at alle finner sin plass på skolen og det er derfor viktig at alle bidrar til et positivt skolemiljø. Miljøveilederne våre er: 
  • Jonas startet på Skedsmo høsten 2022 og gleder seg til å bli kjent med elevene her. Jonas deler kontor med Tanvir, og døra er alltid åpen. Velkommen inn!
  • Tanvir har jobbet med barn og unge i 28 år og forebygget ungdomskriminalitet, satt opp hiphop show sammen med ungdom, og er opptatt av å se det positive alle. Elever som har ideer til å skape noe positivt eller bare vil snakke om ting som opptar dem er velkomne til en prat.
  • Medha har jobbet på Skedsmo siden 2021 og er allerede godt kjent i elevmiljøet. Medha har kontor sammen med Marcus.
  • Marcus startet på Skedsmo høsten 2022, og er opptatt av at alle skal trives og ha en trygg og god skolehverdag.

Elevtjenesten avbildet foran hvit vegg - Klikk for stort bildeFra venstre: Espen Johnsen Nærum, Jonas Grahn, Marcus Dawes Albrigsten. Foran: Medhane Tekle Ghebrekidan, Tanvir Ul Hassan Kine Johnsen  

Hvor og når kan du kontakte dem?

Send gjerne en Teams-melding, SMS eller e-post for å avtale tid.  
Obs.: Ikke send sensitive personopplysninger.

Se også 

Til toppen