Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. 

Du kan snakke med oss om 

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 

Når er helsesykepleier tilgjengelig?

 • Åshild er her hver onsdag, samt mandager og fredager i partallsuker.
 • Linda er her hver tirsdag og torsdag.
 • Ta gjerne kontakt på sms eller teams, du får alltid svar. 
 • Helsesykepleier holder til i 2. etasje i hovedbygget i rom 1214.

Kontakt

Skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.     

HFU har nå åpnet opp igjen for drop-in på mandager, mellom 14-19, i tillegg til at man kan bestille time hvis det passer bedre å komme en annen dag.

Kontaktinformasjon

Det er felles timebestilling for HFU Fet og HFU Lillestrøm:

 • Telefon 66 93 21 61

Adresse:

 • Helsebygget
 • Dampsagveien 4
 • 2004 Lillestrøm
 • Inngang A, 4. etg.

Oppdaterte åpningstider og informasjon (Lillestrøm kommune)

Se også  

Til toppen