Innlevering og utlån av lærebøker

Innlevering

Elevene møter til oppsatt tid sammen med kontaktlærer/faglærer i juni.

Avtale om utlån av læremidler

Frist og erstatningskrav

Aller siste frist for å levere inn læremidler var siste skoledag 22. juni 2021. Det er nå for sent å levere læremidler.

I henhold til Avtale om utlån av læremidler skal alle lærebøker og annet materiale (kalkulator, C-pen, lydbøker) leveres innen siste skoledag. Hver elev er selv ansvarlig for de eksemplarer hen har lånt. Alt materiale må registreres inn i skranken hos en bibliotekar før det legges på plass. Dersom materialet ikke leveres innen fristen er eleven erstatningspliktig. 

Erstatningskrav for tapt materiale sendes ut i slutten av juni. Det er ikke mulig å levere bøker etter at erstatningskrav er sendt ut. Erstatningskravet sendes som e-faktura, vipps, digipost, e-post eller vanlig post.

Utlån

Elevene følges av kontaktlærer etter oppsatt plan som foreligger i august.
Elevene skal skrive navn i alle bøkene, og alle lån skal registreres i skranken hos bibliotekar. Eleven kvitterer for utlånet.

Til toppen