Adkomst og parkering

Slik finner du fram til oss.

Nærmeste kollektivstopp er busstoppet Vestbygata. Lillestrøm er nærmeste togstasjon.

Planlegg din tur med Ruter

Parkering

Lillestrøm kommunes parkeringsselskap, Lillestrøm parkering, kontrollerer parkeringen på skolens område. Hvis du ikke overholder parkeringsreglene kan det medføre bot. 

Parkering for ansatte

Skolen har totalt 147 parkeringsplasser reservert ansatte, hvorav 2 er merket elbiler og 5 driftspersonell. På disse plassene må man ha gyldig parkeringsbevis for å parkere lovlig. Ansatte får utlevert parkeringsbevis i resepsjonen.

Elbileiere må flytte bilen i midttimen for å slippe til en kollega etter lunsj. De som ønsker å lade bilen på skolen må derfor registrere seg i resepsjonen, samt daglig legge seg inn i en rotasjonsliste som ligger i resepsjonen.

Parkering for besøkende og elever

Skolen har eget område med 29 parkeringsplasser reservert besøkende og elever. Her trengs det ikke parkeringsbevis for å parkere. Vi har også et område med minst 36 p-plasser som er umerket rett ved siden av gjesteparkeringen. Så totalt er det 65 p-plasser tilgjengelig for elever og besøkende.

Elever kan søke om parkeringsbevis på medisinsk grunnlag.

Info til elever som vil søke om parkeringsbevis av medisinske grunner

  • Parkeringsbevis gir elever rett til å parkere på ansattparkeringen.  
  • Ønsker eleven å søke om parkeringsbevis av medisinske grunner som berører reiseveien og behovet for å kjøre egen bil og unngå kollektivtransport, må det skaffes legeattest før søknaden behandles.
  • En søknad om parkeringsbevis av medisinske grunner skal ikke begrunnes.
  • Eleven skal ikke fortelle om sin sykehistorie eller medisinske grunner i søknaden.

En ideell legeattest kan f.eks. inneholde en slik formulering:

«Av medisinske grunner er det en fordel om eleven kan kjøre bil til skolen og unngå kollektivtransport. Det anbefales derfor at eleven får Elevbevis for å kunne parkere på skolen»

Søknaden om parkeringsbevis skal inneholde elevens bostedsadresse (Folkeregisteret), bilens registreringsnummer og eget mobilnummer. Alle søknader om parkeringsbevis skal sendes til skedsmovgs@viken.no, ikke direkte til saksbehandler. 

Det gis P-bevis for inntil tre biler og alle skal være registrert på personer i elevenes husstand. Det utstedes egne elevbevis med bilens registreringsnummer. Bytter du bil skal du ha nytt parkeringsbevis.

Et elevbevis gir rett til å parkere ved ansattparkeringen ved Skedsmo vgs for inntil ett skoleår om gangen. Kriteriene kan endres. Selv om man har et parkeringsbevis er man ikke sikret en parkeringsplass ved skolen, alle parkerer etter «førstemann til mølla prinsippet».

HC-parkering

Det er 2 tilgjengelige HC-parkeringsplasser ved skolen. Disse finner du rett ved hovedinngangen.

Kontakt

skedsmovgs@viken.no

Til toppen