Informasjon til foresatte

Høsten 2021 planlegger vi å gjennomføre foresattmøte for hver enkelt klasse fra uke 35. I tillegg planlegger vi trinnvise møter senere i høst. 

Til toppen