Skolens pedagogiske plattform

"Skolen for alle"

Skedsmo videregående skole har, i kraft av bredden i utdanningstilbudet, mål om å være «Skolen for alle», hvor den enkelte skal sees som enkeltperson og i relasjon til fellesskapet. At læring på samme måte er et individuelt prosjekt, men innenfor rammene av et lærings- og arbeidsfellesskap.

Som en del av Viken fylkeskommune deler skolen også visjonen: 'Viken viser vei' og verdiene raus, nytenkende og samskapende.

Skolen søker å være åpen og utadvendt mot samfunnet, og gjennom samarbeid med det omkringliggende samfunns- og arbeidsliv, legge til rette for at elevene kan oppnå kompetanse for livet ute i samfunnet.

Til toppen